Проекти

Проект „Инициатива за здравно застъпничество "

Сдружение „ Ларго“ започва реализация на дейностите по проект за здравно застъпничество. Началото е на 28 февруари 2013 година – работна среща по проект „Инициатива за здравно застъпничество " . Предвижда се мястото на провеждането да бъде Кюстендил -10.30 часа – зала на спа център „ Стримон“.

В рамките на проекта се придвижда провеждането на застъпническа кампания за подобряване достъпа на социално слаби здравно неосигурени лица до здравна помощ.

Привличането на партньори и съмишленици в процеса на застъпничество е важен и неотменим елемент при подготовката и непосредственото изпълнението на конкретни инициативи, залегнали в проекта.

Основна идея на проекта е подобряване на социално – икономическото състояние и достъпа до здравни и социални услуги на ромското население.

Ръководството на сдружение „ Ларго“ кани за участие в срещата всички заинтересувани институции.

Сашо Ковачев – председател на сдружение „ Ларго“ споделя становище, че след предприетата активност информацията ще достигне до голям брои пациенти, нуждаещи се от лечение. По този начин всеки пациент ще получи информация за своите права и възможности за лечение.

Сдружение „ Ларго“ изразява увереност, че здравните институции няма да бъдат безучастни, заедно тях можем да намерим начин да се обслужат тези пациенти. Възможности има при подобряване на координацията в процеса на диагностика и лечението им.

Разчитаме на партньорства с повече заинтересовани страни и медии, за да включим отново изключените пациенти в здравната система.