Проекти

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПО –ДОБРО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ


Водеща организация изпълняваща проекта:

Сдружение “Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение” - ЛАРГО гр. Кюстендил.

 

Партньори по проекта: 

  • Сдружение “Амала – Приятели”, гр. Дупница;
  • Сдружение “Елит”, с. Крайници, община Дупница;
  • Сдружение “Младежка мрежа за развитие”, община Симитли

Първия компонент на проекта цели подобряване на капацитета на сдружение ЛАРГО, консултиране относно изготвяне на Стратегия на сдружението и План за действие за изпълнение на стратегията. Изграждане на регионална мрежа, която ще обедини четири НПО, които да поставят основния фокус върху здравето и социалния статус на ромските жени. Поетапно овластяване ромските жени, включването им в обществено - социалния живот. Премахване на вътрешните и външните бариери, които пречат на ромските жени за развитието им и влияят негативно върху здравния им статус.

Вторият компонент на проекта включва преки здравни и социални дейности за ромските жени в неравностойно положение от град Кюстендил. Методиката, по която се работи е резултатна и доказвазва своята ефективност, относно подобряването на основни параметри на майчиното и детското здравеопазване в градските гета.