Сдружение ЛАРГО стартира изпълнението на проект „Време за промяна” с първата дейност - обучение „Застъпничество за промяна”. Обучението се провежда от 28 -30, януари 2011г. в Хижа „Електра” гр. Дупница.

Проектът ще развие капацитета на подбрани здравни застъпници от сдружение Ларго, които ще създадт връзка между институции и заинтересовани страни за решаване на здравни проблеми на ромите в област Кюстендил. Ще съдействаме за създаването на по-ефективна политика, осигуряваща достъп до лечение на пациентите от ромски произход.

Проектът цели да помогне на ромската общност в Кюстендил да се самоорганизира, да се създадат условия за по-добро разбиране, комуникация и сътрудничество между застъпниците за ромско здраве и представителите на отговорните институции.

Дейностите по проекта включват интензивно обучение на избрани доброволци от ЛАРГО по застъпничество и водене на преговори; съвместни срещи със заинтересовани страни по проблемите на ромите и представители на ключови институции за обсъждане на конкретни стъпки в помощ на уязвимите роми в област Кюстендил; работа на терен на застъпниците за подобряване здравето на децата, семействата и други уязвими групи; организиране на дискусионни форума; кръгла маса за обобщаване на резултатите и начертаване на следващите стъпки за бъдещо сътрудничество между Ларго, ромската общност и отговорните организации и институции.

Проектът се финансира от „Отворено общество” Будапеща и е с период на изпълнение 12 месеца, януари – декември, 2011г. на стойност 23,900 долара.

Разгледайте презентацията: „Време за промяна”

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...