Проекти и програми

На 05.04. - 06.04.2014г. град Дупница се проведе работно ателие

На 05.04. - 06.04.2014г.  град  Дупница Хижа „Електра“ , се проведе  работно ателие за планиране на застъпническа кампания по вече идентифициране от РОС проблеми. На срещата присъстваха членове на Ромския общностен съвет и представители на Ларго – Кюстендил. Участниците бяха силно мотивирани да планират адекватна на проблемите и важна за общността застъпническа кампания.

Започнахме ателието с проблемен анализ на ромската общност от квартал Изток – град Кюстендил. За целта използвахме резултатите от провелите се фокус групи в общността няколко дни преди това. Отново за целта взехме четиритте основни проблемни направления като отправна гледна точка – инфраструктура, образование и заетост. От тези проблемни области насочихме вниманието на работната група към някой по-конкретен проблем, свързан с някое от тези направления.

Участниците избраха да работят по кампания по наслов: Не на калта – По- добри условия за по – добър живот. Подготвиха план за действие и застъпнически план

Цели на кампанията:

„Създаване на нормални и хигиенни условия за живот в квартал Изток – град Кюстендил“

· Да се асфалтират улиците Мездра, Банска, Медковец и Любимец в стария квартал

· Да се асфалтират улиците в новия квартал – Ален Мак, Чайка, Порой, Трън

· Да се закърпят другите улици с дефекти по настилката

· Да се изгради водопровод за Банска и Медковец

· Да се направи смяна на част от канализацията на улица Медковец

· Да се подменят осветителните тела на улиците за целия квартал

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/