Проекти и програми

На 31.03. -01.04.2014г. се проведоха четири фокус групи

На 31.03. -01.04.2014г. се проведоха четири фокус групи за качествен анализ на проблемите на целевата група по проект „Създаване на ромски общностен съвет в квартал Изток на град Кюстендил“ на сдружение "ЛАРГО" .

Първа група : „По-качествено образование за ромите от  квартал Изток“;

Втора група:   „Повишаване на заетостта в квартал Изток - Кюстендил“  ;

Трета група :  „По- добро здраве за ромите от  квартал Изток - Кюстендил“  ;

Четвърта група: „Подобряване на инфраструктурата и жилищните условия в

квартал Изток – Кюстендил  “

фокус групите мобилизираха  54 човека от общността. Така те бяха значимо събитие за хората. За пръв път някой ги пита за тяхната гледна точка. На срещата бяха представени представители от всички части на квартала, от различен по възраст социален и образователен статус. Така събраната информация представлява една обективна представителна извадка на мнението на хората от квартал „Изток“. Резултатите от фокус групите не са статистически данни, а само мнението на хората, участващи в тези групи. Успяхме да запишем цялата информация за да може тя по късно да бъде използвана във всички дейности на „Ромски общностен съвет“ и за активните комуникации с медиите  и институциите в град Кюстендил.

Участници:

54 човека – от кв. „Изток“ на град Кюстендил

3 –ма обучители – Румен Симеонов и Станимир Кискинов и Йордан Танковски

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/