Ромски общностен съвет проведе Работна среща с Директора на дирекция

„Бюро по труда“, г-жа Юлиана Хаджиева на 19.02.2014г.

в Читалище „Васил Левски“

Срещата бе открита от г-н Сашо Ковачев , който представи програмата на РОС,Очерта основните проблеми на  кв.“Изток“, като водещ е заетостта. Представи целта на срещата, да се подобрят работните взаимоотношенията да се създадат партньорства между РОС и ДБТ –Кюстендил и други  институции.

Приоритет на РОС е заетостта, защото ако хората работят, те ще имат достъп до здравната система и ще са здравно осигурени, децата на работещите родители редовно посщават училище, изтъкна г-н Ковачев.

Думата взе г-н Леков,който представи членовете на РОС , целта и мисията на съвета.

Думата взе г-жа Хаджиева-Директор на Дирекция „Бюро по труда“. Приветства идеята за създаване на РОС. Представи програмите по заетост, които ДБТ - Кюстендил предлага. Сподели , че вече и от квартал „Изток“ има работодател, който отговаря на условията и е наел работник по Програма „Подкрепа заетост“. Според г-жа Хаджийска връзката трябва да е взаимна и непрекъсната. Бюро по труда стартира през месец април проекти с т.н. социални партньори. Една от целевите групи е ромска. Г-жа Хаджийска представи Проект „Компас“ и Проект „Българо-германски център по образование. Участниците в проекта трябва да преминат курс обучение с хорариум 906 часа. Обученията са изнесени. Подсигуряват се нощувкитеи се изплащат стипендии на ден.

Г-жа Драгомирова, началник отдел „Посредничество„ предостави обяви на РОС, за разпространение на информацията в квартала  за работа в Израел –мъже в сектор строителство и Испания-за бране на малини. Г-жа Драгомирова обясни процедурата за фирмите и на какви условия трябва да отговарят, за да наемат служители.

 

http://www.ngogrants.bg/ http://eeagrants.org/

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...