За ромите

“БЪЛГАРСКИ ЦИГАНИ” – “ЦОЦОМАНИ”

“БЪЛГАРСКИ ЦИГАНИ” – “ЦОЦОМАНИ”,

са най- широко разпространеното ромско население в страната. Ромският електорат. Или онези роми, чийто гласове се стремят да спечелят всички български партии на избори. И които ромските лидери, вече 16 години не могат да обединят или накарат да гласуват “ром за ром”. Те живеят в ромски махали и гета в почти всеки град и село в нашата страна. Това са бедните роми. Към тях в известна и определена степен спадат, лахури, пърчури, пъресътари, решетари, джоревци, кошничари, котлари, калайджии, дръндари, кокалари...

Те също споделят християнската религия и празнуват църковните празници с една подробност, когато имат пари. Преди излизането на роми – модерното обръщение, към циганите се самоопределяха, като “Български” цигани. Тук е мястото да се подчертае, че “Гергьов ден” и “Василица” са принципни национални празници на ромите. Сред тези роми са най-разпространени всички негативни нагласи и лоши предпоставки за изграденият лош образ в обществото. Това са, безработните роми, защото не търсят работа, докато ножа не опре до кокал. При тях е разпространена проституцията, защото е лесен начин за изкарване на бързи пари, за покриване на елементарни дневни потребности. Лоши социално битови условия възникващи в следствие на мързел и единствено на мързел. Мизерия и мръсотия появяващи се заради безпаричие, отново мързел и особено заради липсата на хигиена и инфраструктура в махалите и гетата. Болестите и придобиването на всякакви комплекси и обезверяване най-вече на подрастващото поколение. Може би тук е мястото да се подчертае, че именно от тук тръгва необразоваността сред определено най-многолюдното ромско население – “Цоцомани”-те.

Защото, още като малки ромчетата в гетата, придобили във вече разбираема 7, 8 годишна възраст всички негативни нагласи и комплекси на своите родители. С каква надежда и мотивация да учат. И в последствие, когато назреят още малко те вече осъзнават, че са изпуснали този “влак”, а после е и късно и трудно... От тук на татък изграждането на лошия имидж прогресивно нараства и май вече е стигнал своя апогей. Разбира се сред тази група – “цоцомани”, макар и рядко има и много богати, културни, образовани и интелигентни роми. Определено и най-трудолюбивите са от тази ромска етническа група. Също така трябва да се отчете и факта, че именно тук са концентрирани най-много на глава на населението и положителни и отрицателни черти на ромите.