В своята работа Сдружение “ Ларго “ насочва усилията си към успешнорешаване на малцинствените ( ромски ) проблеми по пътя на балансиране и хармонизиране между двата принципа:

- Интеграция на малцинствата в гражданското общество
-
Защита на етническата, религиозна и езикова идентичност


Всичко това го реализираме посредством:


а/   осъществяване на партньорски взаимоотношения с различни органи и институции на общинско, регионално и национално ниво.
б/   провеждане на застъпническа кампания за включване и обсъждане на актуални ромски въпроси в работата на различни обществени органи и организации.
в/   да бъдем коректив  на официалните институции във всички значими дейности, насочени към интеграцията на ромите.
г/   осигуряване на експертност при формирането на различни позиции
д/ гарантиране на ромско участие във всички дейности,насочени към ромската общност.
е/   включване на формални и неформални местни авторитети и развитие на потенциала им.
ж/   стимулиране на активна позиция и участие на ромската жена в обществения живот.

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...