Обединение ЛАРГО е неправителствена организация, изградено през 2008 г. В гр. Кюстендил Името на обединението е избрано , съобразявайки се с две неща: -смисълът на френската дума ''ларго'' -абревиатурата на името определя същността на сдружението ни, а именно:

Либерална

Алтернатива за

Ромско

Гражданско

Обединение

 

 

Знаме на ромите

Нормативни документи

Правата и задълженията на българските граждани, в частност на ромите, се регламентират от нормативните документи. Подбрахме най-важните документи уреждащи Вашите права. Виж...

Полезни връзки

Подбрахме полезни връзки към държавни органи, неправителствени огранизации и специализирани портали. Виж...

За контакти

Ако сме полезни за Вас, имате някакви въпроси или желаете за се свържете с нас, използувайте някоя от посочените по-долу възможности. Виж...